Thủ Thuật Website

Chỉ dẫn seting Laravel bên trên Ubuntu 18.04 cùng với Apache

access_time

hourglass_empty

đem kha khá đa phần framework PHP uy thế và uy thế, song đa phần dòng product vào số đấy, do Thiết kế ra ko gọi được mã mối cung cấp của phần mềm. việc này cũng trọn vẹn cho dù là nhân tố giả dụ tổ ấm loại người đặc biệt hơn thế mến biên chép lại tư liệu code phần mềm.

Laravel cùng với Apache là 1 biện pháp ấn tượng! Framework PHP này order và nén mã mối cung cấp cực chất lượng. vào chỉ dẫn này, cửa hàng doanh nghiệp SEO trang web CAM kế tiếp chỉ dẫn tổ ấm loại người chuyên môn chuyên môn seting Laravel cùng với Apache bên trên Ubuntu 18.04.

Laravel – Framework PHP cho tới những tình nhân mến code

ko đem gì ngạc nhiên khi Laravel là 1 vào mỗi framework PHP phổ phát triển thành nhất. nó có khả năng kế tiếp bị đem kha khá đa phần kết quả kì quặc phát triển thành nó phát triển thành 1 vào mỗi những lựa lựa lựa lựa được trao định và Review và thẩm định cực chất lượng cùng với đa phần căn nhà canh tân và phát triển trang web.

Nó cũng chiếm hữu cỗ tư liệu ấn tượng và mã mối cung cấp được xúc tiến ni chất lượng, nhằm mục tiêu đem thành cú pháp code đặc biệt hơn thế rõ nét ràng. mau chóng, cực chất lượng và thân thiện cùng với những người người chi tiêu và quan tâm – đấy đấy này là Laravel.

bên dưới này là chuyên môn chuyên môn seting Lavarel Ubuntu. các bạn dạng seting này dùng phiên các bạn dạng 18.04, song cũng cũng trọn vẹn cho dù người chi tiêu và quan tâm được cùng với Ubuntu 16.04.

chuyên môn chuyên môn seting Laravel bên trên Ubuntu

trước lúc loại người đầu tiên vạc động, tổ ấm loại người nên SSH vào server VPS của bản thân mình bản thân mình. này là chỉ dẫn hữu ích cũng trọn vẹn cho dù góp tổ ấm loại người xúc tiến ni!

Hãy tuân theo những chuyên môn chuyên môn bên dưới, này là chuyên môn chuyên môn seting Laravel rất dễ dàng dàng nhất bên trên Ubuntu:

một. seting Apache trang web Server

nhằm mục tiêu Laravel vạc động và sinh hoạt tiêu khiển, tổ ấm loại người nên Apache. này là 1 vào mỗi nền tảng server HTTP phổ phát triển thành nhất, bởi vậy, đặc biệt hơn thế cũng trọn vẹn cho dù VPS của tổ ấm loại người đang được đặc biệt hơn thế được seting rồi. màu đỏ như mong muốn là loại người cũng cũng trọn vẹn cho dù đánh giá việc này rất dễ dàng ợt! khi connect cùng với server do SSH, đa phần tổ ấm loại người hãy xác minh là đem vào bản thân mình một doanh nghiệp khối màng lưới server Apache sinh sinh sống đấy. nhằm mục tiêu xác minh, loại người nên chạy lệnh này.

sudo systemctl status apache2

Như loại người cũng cũng trọn vẹn cho dù thấy, bên trên VPS của cửa hàng doanh nghiệp SEO trang web CAM ko đem doanh nghiệp Apache, vậy nên cửa hàng doanh nghiệp SEO trang web CAM nên seting nó. nhằm mục tiêu seting, tổ ấm loại người xúc tiến ni lệnh sau.

sudo apt install apache2

Ubuntu theo khoác định kế tiếp vạc động doanh nghiệp Apache và khiến cho cho nó vạc động vào khi vận tải khối màng lưới server.

hiện ni thời, giả dụ tổ ấm loại người người chi tiêu và quan tâm firewall, tổ ấm loại người nên thiết lập quy tắc vào Firewall nhằm mục tiêu Apache cũng trọn vẹn cho dù chạy bóng tru. giả dụ tổ ấm loại người ko seting firewall, vui lòng vứt dở tiến trình này.

sudo ufw allow “Apache Full”

Sau đấy, loại người cũng trọn vẹn cho dù ra soát tình trạng doanh nghiệp Apache.

sudo systemctl status apache2

output kết quả kiểm tra trạng thái Apache server trên Ubuntu

Cuối nằm vào, mở trình duyệt trang web và loại người kế tiếp tiếp cận địa điểm IP của server hoặc Brand Name miền name của chính nó.

giả dụ tổ ấm loại người thấy screen này, tức là Apache đang được vạc động và sinh hoạt tiêu khiển.

màn hình mặc định của Apache trên trình duyệt

2. seting PHP

chuyên môn chuyên môn tiếp theo sau là seting PHP. màu đỏ như mong muốn là PHP 7 được khoác định vào respiratory đầu tiên của Ubuntu, góp cho tới việc seting được rất dễ dàng ợt. tổ ấm loại người nên seting ngôn kể từ và 1 vào mỗi những vào mỗi tế bào-đun trợ góp update. nhằm mục tiêu xúc tiến được, xúc tiến ni lệnh sau:

sudo apt install php libapache2-mod-php php-mbstring php-xmlrpc php-soap php-gd php-xml php-cli php-zip php-bcmath php-tokenizer php-json php-pear

giả dụ lệnh sau đưa đến Output, cho tới biết thêm thêm thông tin 1 vào mỗi những vào mỗi package ko được nhìn thấy, chỉ ham mong muốn thiết update Ubuntu của tổ ấm loại người do cách thức chạy lệnh sau và chạy lại package trước đó:

apt-get update

hiện ni thời, loại người cũng trọn vẹn cho dù đánh giá coi PHP đem vạc động và sinh hoạt tiêu khiển xác thực ko. nhằm mục tiêu đánh giá, loại người ham mong muốn thiết tạo ra tệp tin vào root folder của Apache. Hãy đường dây rét test.php. Chạy lệnh sau:

sudo nano /var/www/html/test.php

Và đường dây rét cho tới phpinfo function.

<?php

phpinfo();

?>

loại người nên lưu và đóng góp này lại. nhằm mục tiêu lưu, nhấn CTRL + O và nhằm mục tiêu bay, nhấn CTRL + X. Sau đấy, mở trình duyệt trang web và truy nhập http://Your-serverIP/test.php.

giả dụ tổ ấm loại người thấy screen này, loại người cũng cũng trọn vẹn cho dù vững vàng chắn cú rằng rằng là PHP vạc động và sinh hoạt tiêu khiển tầm thông thông thường.

màn hình thông tin PHP trên trình duyệt

3. vận tải xuống và seting Database Manager 

giả dụ tổ ấm loại người định canh tân và phát triển ý nghĩ đó phát minh công trình Bất Động Sản do cách thức dùng Laravel vào Ubuntu 18.04, thì tổ ấm loại người nên seting database manager. Laravel tư vấn PostgreSQL, MySQL, MariaDB, SQLite và server SQL. loại người cũng trọn vẹn cho dù seting và thông số kỹ thuật thẩm mỹ và làm đẹp thẩm mỹ và làm đẹp dòng product nào là song loại người ham mong muốn. định nghĩa chỉ dẫn này, cửa hàng doanh nghiệp SEO trang web CAM kế tiếp seting MariaDB.

sudo apt install mariadb-server

Sau đấy, loại người cũng cũng trọn vẹn cho dù đặt mật khẩu đăng nhập cho tới root. nhằm mục tiêu bên trên mùi vị, tổ ấm loại người nên dùng script mysql_secure_installation. Hãy ghi nhớ rằng tiến trình này là tùy tổ ấm loại người lựa lựa, vẫn được khuyến nghị xúc tiến ni vì như thế vì sao bảo mật thông tin.

sudo mysql_secure_installation

sau khoản thời hạn tồn tại xác lập mật khẩu đăng nhập cho tới root, loại người kế tiếp tổ chức khai triển đặt câu hỏi 1 vào mỗi những vào mỗi ý hỏi về thông số kỹ thuật thẩm mỹ và làm đẹp thẩm mỹ và làm đẹp MariaDB. đa phần câu vấn đáp loại người nên nhập sinh sinh sống phụ cận đa phần dòng product code:

Remove anonymous users? [Y/n] y

Disallow root login remotely? [Y/n] n

Remove test database and access to it? [Y/n] y

Reload privilege tables now? [Y/n] y

cấu hình Maria DB trên ubuntu

Xin chúc mừng, MariaDB đang được đặc biệt hơn thế được seting thành công giỏi.

4. seting Composer

Composer là trình quản lí trị và vận hành dựa theo PHP, tạo ra ĐK thế vớ cho tới việc vận tải xuống đa phần tủ sách PHP vào đa phần ý nghĩ đó phát minh công trình Bất Động Sản. Composer vừa vạc động và sinh hoạt tiêu khiển ấn tượng, lại vừa góp cho tới việc seting Laravel rất dễ dàng ợt đặc biệt hơn thế đa phần.

phí tổn phong, loại người ham mong muốn thiết vận tải Composer xuống.

curl -sS https://getcomposer.org/installer | php

tiếp theo sau, loại người nên cung ứng Composer cũng trọn vẹn cho dù được dùng bên trên toàn thị ngôi trường quốc tế và xúc tiến cho tới nó cũng trọn vẹn cho dù thực thi được. đa phần lệnh sau kế tiếp đảm nhận việc đấy.

sudo mv composer.phar /usr/local/bin/composer

sudo chmod +x /usr/local/bin/composer

5. seting Laravel bên trên Ubuntu do Composer

cùng với composer đang được đặc biệt hơn thế được seting, hiện ni thời loại người cũng trọn vẹn cho dù seting Laravel. nhằm mục tiêu seting, hãy chạy lệnh sau:

composer create-project --prefer-dist laravel/laravel [project_name]

thế vớ, tổ ấm loại người nên thay cho thế [project_name] do Brand Name phần mềm của tổ ấm loại người. vào cảnh huống này, cửa hàng doanh nghiệp SEO trang web CAM đặt project xúc tiến ví dụ.

dùng Laravel nhằm mục tiêu canh tân và phát triển nội cỗ

nhằm mục tiêu canh tân và phát triển đa phần phần mềm nội cỗ (bên trên local), loại người cũng trọn vẹn cho dù dùng PHP và phía đẫn host và port của server. nhằm mục tiêu xúc tiến ni việc này, hãy tuân theo đa phần lệnh và thay cho thế [IP] do IP server của tổ ấm loại người và [port] do port tổ ấm loại người đặc biệt hơn thế mến dùng.

cd example

php artisan serve --host=[IP] --port=[port]

tiếp theo sau, mở trình duyệt trang web của tổ ấm loại người và tiếp cận địa điểm IP của server hoặc Brand Name miền name và port được phía đẫn. địa điểm kế tiếp trông tương tự động như địa điểm được hiển thị sinh sinh sống Output phía bên trên. giả dụ tổ ấm loại người thấy screen bên dưới vào trình duyệt của bản thân mình bản thân mình, tức là tổ ấm loại người đang được sẵn sàng đầu tiên vạc động sinh sống cùng với Laravel.

màn hình mặc định Laravel trên trình duyệt

dùng Laravel nhằm mục tiêu khai triển phần mềm

ngược lại, giả dụ loại người định dùng VPS xúc tiến server của phần mềm Laravel, thì loại người nên xúc tiến ni 1 vào mỗi những vào mỗi chuyển di khác nhằm mục tiêu rời cảnh huống bất thần.

phí tổn phong, loại người ham mong muốn thiết di fake folder ý nghĩ đó phát minh công trình Bất Động Sản đang được tạo ra trước đó vào folder gốc của Apache. Hãy ghi nhớ rằng, vào cảnh huống của cửa hàng doanh nghiệp SEO trang web CAM, Brand Name folder là Example. tuân theo lệnh sau:

sudo mv example /var/www/html/

Sau đấy, đặt đa phần quyền nguy cấp cho tới nhằm mục tiêu cung ứng ý nghĩ đó phát minh công trình Bất Động Sản chạy bóng tru:

sudo chgrp -R www-data /var/www/html/example/

sudo chmod -R 775 /var/www/html/example/storage

Việc tạo ra virtual host new nhất cho tới ý nghĩ đó phát minh công trình Bất Động Sản là nguy cấp cho tới. loại người cũng cũng trọn vẹn cho dù xúc tiến ni rất dễ dàng ợt do đa phần lệnh bên dưới phía bên trên:

cd /etc/apache2/sites-available

sudo nano laravel_project.conf

thêm vô phía bên trên kế tiếp tạo ra thành Virtual Host new nhất. Hãy ghi nhớ thay cho thedomain.com do địa điểm IP server của tổ ấm loại người.

<VirtualHost *:80vàgt;
   ServerName thedomain.com
   ServerAdmin webmaster@thedomain.com
   DocumentRoot /var/www/html/example/public

   <Directory /var/www/html/examplevàgt;
       AllowOverride All
   </Directoryvàgt;
   ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
   CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
</VirtualHostvàgt;

Lưu tệp tin và đóng góp lại.

Sau đấy, vô hiệu hóa tệp tin thông số kỹ thuật thẩm mỹ và làm đẹp thẩm mỹ và làm đẹp khoác định của Virtual Host vào Apache do lệnh sau:

sudo a2dissite 000-khoác định.conf

Sau đấy, kích hoạt virtual host new nhất:

sudo a2ensite laravel_project

Kích hoạt module đang được viết lách lại Apache và cuối nằm vào là vạc động lại doanh nghiệp Apache:

sudo a2enmod rewrite
sudo systemctl restart apache2

hiện ni thời, mở trình duyệt trang web và tiếp cận máy doanh nghiệp IP và voila. giả dụ tổ ấm loại người kế tiếp tổ chức khai triển và một landing screen Laravel song tổ ấm loại người đang được thấy sinh sinh sống lần trước thì tổ ấm loại người đang được sẵn sàng đầu tiên vạc động sinh sống.

Giờ thì loại người đang được cũng trọn vẹn cho dù sinh sống cùng với framework PHP ấn tượng này rồi.

Gỡ seting Laravel và Composer

nhằm mục tiêu gỡ seting Laravel, cửa hàng doanh nghiệp SEO trang web CAM chỉ ham mong muốn thiết xóa folder của ý nghĩ đó phát minh công trình Bất Động Sản đang được tạo ra. cùng với cảnh huống của Composer, xúc tiến ni lệnh sau là đầy đủ:

sudo rm /usr/local/bin/composer

Vậy là xong. Laravel đang được phát triển thành xóa ngoài VPS của tổ ấm loại người.

Lời kết

nhằm mục tiêu canh tân và phát triển phần mềm trang web đem cường độ quý khan hiếm chất lượng, tổ ấm loại người nên framework PHP đa phần kết quả. Laravel là 1 vào số đấy. bên trên phía bên trên tổ ấm loại người đang được học tập được chuyên môn chuyên môn seting nó bên trên PC hoặc server cùng với Ubuntu 18.04.

Hãy ghi nhớ rằng, coi thêm tư liệu đầu tiên là nhân tố linh lợi, giả dụ tổ ấm loại người đặc biệt hơn thế mến hiểu thêm thông tin hoặc ham mong muốn dò hiểu thêm về ý nghĩ đó phát minh công trình Bất Động Sản. Chúc tổ ấm loại người seting Laravel ko gặp gỡ lỗi và kiến thiết thành công giỏi!

Để lại bình luận