Quảng Cáo

Nếu bạn có nhu cầu quảng cáo tại Website Vay Thần Tốc bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua email vaythantoc@gmail.com.

Những vùng quảng cáo

Cho tôi có 3 hình thức chính để bạn có thể đăng quảng cáo tại Vay Thần Tốc.

Banner

Banner sẽ được đặt tại sidebar bên phải bao gồm 2 vị trí.

Đăng bài quảng cáo

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi để đăng bài quảng cáo của bạn trên Website và chỉ có duy nhất 1 link, link này sẽ được chèn thuộc tính nofollow.

Quảng cáo trên bài viết có sẵn

Trên những bài viết có sẵn trên Website Vay Thần Tốc chúng tôi sẽ cho phép bạn quảng cáo trên những bài có mục quảng cáo và nội dung của bạn sẽ được đăng tại vị trí đó. Quảng cao trong bài viết có thể là text thuần hoặc banner.

Mọi thông tin báo giá bạn có thể liên hệ qua email vaythantoc@gmail.com. Hoặc mẫu liên hệ bên dưới.