Kiếm Tiền

Năm ngành luật mang mức lương cao nhất tại Mỹ

trạng sư trong ngành sở hữu trí tuệ, pháp chế doanh nghiệp, và thuế mang lương trung bình năm trên 100.000 USD.

Tại Mỹ, trạng sư được coi là nghề mang mức đầu tư cao, công việc căng thẳng nhưng đổi lại là sự danh giá, luôn nằm trong top những công việc mang mức lương cao.

Theo số liệu năm 2018 của Bộ Lao động Mỹ, thu nhập trung bình năm của trạng sư là 120.910 USD, chỉ kém bác bỏ sĩ, quản lý, hoặc tổng giám đốc mang mức 200.000 USD hoặc hơn. Mức lương trung bình năm của người lao động Mỹ phổ biến khoảng 30.000-40.000 USD.

Năm ngành luật mang lương cao nhất tại Mỹ bao gồm:

trạng sư sở hữu trí tuệ: Công việc của trạng sư sở hữu trí tuệ là tư vấn khách hàng trong việc thiết lập và bảo vệ tài sản trí tuệ. ko chỉ mang tri thức pháp lý, trạng sư sở hữu trí tuệ phải nắm được tri thức nền trong những ngành liên quan như kỹ thuật hoặc sinh vật học.

Mức lương trung bình năm của trạng sư sở hữu trí tuệ là 135.000 USD, tùy thuộc vào ngành, quy mô doanh nghiệp chủ lao động, số năm kinh nghiệm, và trình độ học vấn.

trạng sư pháp chế doanh nghiệp: trạng sư sẽ tư vấn cho doanh nghiệp trong nhiều vấn đề như chuẩn bị thực hiện thủ tục pháp lý, soạn thảo hợp đồng, tư vấn về quyền và nghĩa vụ hợp pháp về thuế.

Mức lương trung bình năm sắp 105.000 USD, tùy vào tri thức và kinh nghiệm tư nhân. Những trạng sư nào mang chuyên môn vững, gắn bó với doanh nghiệp sẽ mang mức cao hơn.

trạng sư về thuế: Đây là người đại diện cho doanh nghiệp, tổ chức hoặc tư nhân để làm việc với cơ thuế quan cấp địa phương, cấp tiểu bang, hoặc liên bang Mỹ. Công việc đa phần là tư vấn về những vấn đề trong ngành thuế, theo dõi những thay đổi trong luật và tác động của chúng đối với thân chủ.

Mức lương trung bình năm là 100.550 USD, còn lương khởi điểm sẽ dao động 55.000-83.000 USD.

trạng sư luật lao động: Công việc của luật là đảm bảo mối quan hệ đồng đẳng giữa chủ lao động và người lao động. Mức lương trung bình năm hơn 86.000 USD.

trạng sư bào chữa hình sự: Là người đại diện thân chủ và trình bày lập luận trước thẩm phán, công tố viên và bồi thẩm đoàn, mức lương trung bình của trạng sư hơn 80.000 USD. Tuy vậy, với trạng sư bào chữa công do tòa án chỉ định, mức lương chỉ 60.000 USD mỗi năm.

Tuy nhiên, những con số trên chỉ mang trị giá tham khảo vì mức thu nhập thực tế còn tùy thuộc vào độ danh giá của trường luật tập huấn, khách hàng hoặc chủ lao động, địa điểm làm việc…

Quốc Đạt (Theo Payscale)

Để lại bình luận