Kiếm Tiền

Kiếm bộn nhờ nhà sản xuất salad fast-food

pi network

Salad and Go bán salad với khoảng giá 5,74 – 8,23 USD, phụ thuộc vào bạn muốn thêm gà, bò hay tôm. Chuỗi shop này cũng phục vụ cả súp, sinh tố và đồ ăn sáng, tất cả đều rơi vào khoảng 4 USD. mô phỏng trạm thức ăn với diện tích bên trong nhỏ hẹp cho phép Salad and Go ko tốn nhiều giá tiền vận hành. Từ đó giúp giảm giá tiền cho đồ ăn.

pi network

Để lại bình luận