Kiếm Tiền

Bạn sở hữu phải người sành ngoại tệ?

pi network

Chủ nhật, 13/11/2016, 07:01 (GMT+7)

10 nghi vấn dưới sẽ giúp bạn kiểm chứng độ hiểu biết về những đơn vị tiền tệ nước ngoài.

Câu một. Đồng Rupee (INR) là đơn vị tiền tệ của nước nào?

ban-co-phai-nguoi-sanh-ngoai-te

Ảnh: Reuters.

Phạm Huyền