Kiếm Tiền

15 nghề trả lương cao nhất nước Mỹ

Theo bảng xếp hạng những công việc tốt nhất Mỹ năm 2019 mới được U.S. News & World Report công bố, ngành y tiếp tục áp đảo. Xếp hạng dựa trên thống kê về tốc độ tăng trưởng 10 năm, thu nhập trung bình năm, tỷ lệ tuyển dụng, triển vọng trong tương lai, mức độ căng thẳng và khả năng thăng bằng công việc – cuộc sống.

Nếu chỉ tính riêng tiêu chí thu nhập, ngành y cũng chiếm hầu hết. Rất nhiều vị trí trả lương trên 100.000 USD mỗi năm, hơn gấp đôi thu nhập thông thường của người dân nước này. Dưới đây là 15 công việc trả lương cao nhất tại Mỹ.

Để lại bình luận