Cách chúng tôi làm việc

Trong trang này chúng tôi sẽ nói về cách chúng tôi làm việc và soạn thảo ra nội dung được đăng tài trên Website Vay Thần Tốc.

Để tạo ra 1 nội dung cho đọc giả tham khảo chúng tôi sẽ trải qua những bước sau trước khi cho bài viết được đăng tải với trạng thái công khai trên Website của chúng tôi.

Phần 1: Tìm kiếm thông tin

Trước khi soạn thảo sườn nội dung cho Website chúng tôi đã có từ 3 tới 5 người tìm kiếm mọi thông tin liên quan tới chủ đề đó và đi chuyên sâu đào bới mọi thông tin liên quan tới nội dung bài viết.

Ngoài ra, nếu có các vấn đề trong nội dung chúng tôi sẽ liên hệ với những người đã từng trải nghiệm và có kinh nghiệm liên quan tới nội dung để nghe họ chia sẽ về câu truyện của mình và để vào trong nội dụng để giúp nội dung đầy đủ ý nhất có thể.

Phần 2: Soạn thảo sườn nội dung

Trên Website của chúng tôi thường có phần sườn nội dung đó là nơi đọc giả có thể đi tới nhanh những nội dung mà mình quan tâm.

Sườn nội dung được soạn thảo khoa học và kĩ lưỡng dựa trên tất cả thông tin mà chúng tôi đã tìm kiếm được tại phần 1.

Phần 3:Viết nội dung chi tiết

Sau khi tìm kiếm và tổng hợp đầy đủ thông tin tại phần 1, hoàn thành các bước soạn thảo sườn nội dung tại phần 2.

Chúng tôi sẽ nhanh chóng hoàn thành các nội dung chi tiết có trong bài viết đã được tổng hợp.

Phần 4: Kiểm tra và đăng tải nội dung

Sau khi đã hoàn thành bài viết chúng tôi sẽ kiểm tra kĩ lưỡng nội dung 1 lần nữa và cho đăng tải trên Website của chúng tôi với trạng thái là công khai.

Trên đây là quy trình làm việc để cho ra 1 bài viết được đăng tải trên Website Vay Thần Tốc.