Bảo Hiểm Y Tế

Lương hưu sẽ thay đổi thế nào trong thời kì tới?

Bạn đang theo dõi bài viết Lương hưu sẽ thay đổi thế nào trong thời kì tới? tại Vay Thần Tốc, thuộc thông tin về Bảo Hiểm Y Tế tại chuyên mục Bảo Hiểm Y Tế

quyết nghị 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung Trung ương đề ra nhiều chính sách cải cách về bảo hiểm xã hội. Theo chủ trương từ quyết nghị này, sẽ một số thay đổi liên quan tới lương hưu.

 

Lương hưu sẽ thay đổi thế nào trong thời kì tới? (Ảnh minh họa)

một. Mức lương hưu tính theo số năm đóng BHXH

Điều kiện hưởng chế độ hưu trí sẽ được sửa đổi theo hướng giảm dần số năm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) tối thiểu để thừa hưởng chế độ hưu trí từ 20 năm xuống 15 năm, hướng tới còn 10 năm.

Tất nhiên, mức hưởng lương hưu tỉ lệ thuận với số năm đóng BHXH, đóng lâu sẽ thừa hưởng lương hưu nhiều và trái lại, đóng ít sẽ thừa hưởng lương hưu ít.

Đồng thời, sẽ sửa đổi cách tính lương hưu theo hướng giảm tỉ lệ tích luỹ, bảo đảm khả năng cân đối quỹ hưu trí trong dài hạn, thích hợp với thông lệ quốc tế.

hai. Lương hưu đảm bảo công bằng giữa nam – nữ

Cách tính lương hưu sẽ được sửa đổi và hoàn thiện để đảm bảo công bằng giữa nam và nữ, giữa khu vực Nhà nước và khu vực ngoài Nhà nước; kết hợp kết hợp những nguyên tắc đóng – hưởng và san sớt giữa người sở hữu mức lương cao với người sở hữu mức lương thấp.

3. Điều chỉnh lương hưu theo chỉ số giá tiêu tiêu dùng

Lương hưu cơ bản sẽ được điều chỉnh chủ yếu dựa trên cơ sở vật chất mức tăng của chỉ số giá tiêu tiêu dùng, khả năng của Quỹ Bảo hiểm xã hội và ngân sách Nhà nước.

đặc thù, sẽ quan tâm điều chỉnh thỏa đáng đối với nhóm đối tượng sở hữu mức lương hưu thấp và nghỉ hưu trước năm 1995 nhằm thu hẹp khoảng cách chênh lệch lương hưu giữa người nghỉ hưu ở những thời kỳ.

4. Sẽ sở hữu chế độ bảo hiểm hưu trí bổ sung

Bảo hiểm hưu trí bổ sung là chế độ hưu trí tự nguyện sẽ được thực hiện theo nguyên tắc thị trường, tạo điều kiện cho người sử dụng lao động và người lao động sở hữu thêm sự lựa chọn tham gia đóng góp để thừa hưởng mức lương hưu cao hơn.

Ngoài một số thay đổi về lương hưu như trên, một nội dung đáng chú ý khác của quyết nghị này là sửa đổi những quy định về mức đóng, căn cứ đóng BHXH.

Theo đó, căn cứ đóng BHXH của khu vực doanh nghiệp ít nhất bằng khoảng 70% tổng tiền lương và những khoản thu nhập khác sở hữu tính chất lương của người lao động để khắc phục tình trạng trốn đóng, đóng ko đủ BHXH, tác động tới khả năng cân đối Quỹ bảo hiểm xã hội và quyền lợi của người lao động.

Xem toàn bộ điểm mới của quyết nghị 28 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội tại đây.

Xem thêm:

Cách tính lương hưu của người nghỉ hưu trước tuổi

Từ một/7, lương hưu, trợ cấp tăng 6,92%

Bài viết: Lương hưu sẽ thay đổi thế nào trong thời kì tới? nguồn: LuatVietNam.VN.

Từ khóa: Lương hưu sẽ thay đổi thế nào trong thời kì tới?.

Để lại bình luận