Bảo Hiểm Thất Nghiệp

nhất tề tăng trợ cấp từ một/7/2019 cho người lao động

pi network

Bạn đang theo dõi bài viết nhất tề tăng trợ cấp từ một/7/2019 cho người lao động tại Vay Thần Tốc, thuộc thông tin về Bảo Hiểm Thất Nghiệp tại chuyên mục Bảo Hiểm Thất Nghiệp

Stt

Chế độ

Mức tiền

Căn cứ


A

Chế độ ốm đau


một

Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau

Mỗi ngày nghỉ được tương trợ 30% mức lương hạ tầng:


một,49 triệu đồng x 30% = 447.000 đồng/tháng

Điều 29 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014


B

Chế độ thai sản


một

Trợ cấp một lần lúc sinh con


Xem thêm…

Trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương hạ tầng tại tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi:


một,49 triệu đồng x hai = hai,98 triệu đồng


Trường hợp chỉ mang cha tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) thì cha được lợi khoản trợ cấp này.

Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội 2014


hai

Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau sinh

Mỗi ngày nghỉ được tương trợ 30% mức lương hạ tầng:


một,49 triệu đồng x 30% = 447.000 đồng

Điều 41 Luật Bảo hiểm xã hội 2014


C

Chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp


một

Trợ cấp một lần (suy giảm khả năng lao động từ 5% tới 30%)

Suy giảm 5% thì hưởng 05 lần mức lương hạ tầng, sau đó cứ giảm thêm một% thì hưởng thêm 0,5 lần mức lương hạ tầng:


một,49 triệu đồng x 5 = 7,45 triệu đồng (mức tối thiểu)

Điều 46 Luật Bảo hiểm xã hội 2014


hai

Trợ cấp hàng tháng (suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên)

Suy giảm 31% thì hưởng 30% mức lương hạ tầng, sau đó cứ giảm thêm một% thì hưởng thêm hai% mức lương hạ tầng:


một,49 triệu đồng x 30% = 447.000 đồng/tháng (mức tối thiểu)

Điều 47 Luật Bảo hiểm xã hội 2014


3

Trợ cấp phục vụ (suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, liệt cột sống, mù hai mắt, cụt, liệt hai chi hoặc bị thần kinh)

Ngoài tiền trợ cấp hàng tháng còn được lợi trợ cấp phục vụ bằng mức lương hạ tầng:


một,49 triệu đồng/tháng

Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội 2014


4

Trợ cấp một lần lúc chết

Thân nhân được lợi trợ cấp một lần bằng 36 lần mức lương hạ tầng:


một,49 triệu đồng x 36 = 53,64 triệu đồng

Điều 51 Luật Bảo hiểm xã hội 2014


5

Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau điều trị thương tật, bệnh tật

Nếu nghỉ tại gia đình, mức hưởng mỗi ngày bằng 25% mức lương hạ tầng:


một,49 triệu đồng x 25% = 372.500 đồng/ngày


Nếu nghỉ tại hạ tầng tập trung, mức hưởng mỗi ngày bằng 40% mức lương hạ tầng:


một,49 triệu đồng x 40% = 596.000 đồng/ngày

Điều 52 Luật Bảo hiểm xã hội 2014


D

Chế độ hưu trí


một

Lương hưu hàng tháng của người chỉ tham gia BHXH buộc phải

Trừ người hoạt động ko chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và lao động nữ làm việc ở xã, phường, thị trấn lúc nghỉ việc mang đủ 15 – 20 năm đóng BHXH và đủ 55 tuổi, thì mức lương hưu hàng tháng thấp nhất cho người đủ điều kiện hưởng bằng mức lương hạ tầng:


một,49 triệu đồng/tháng

Khoản 5 Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội 2014


hai

Lương hưu hàng tháng của người tham gia BHXH buộc phải và BHXH tự nguyện

Trừ người hoạt động ko chuyên trách ở xã, phường, thị trấn thì người mang đủ 20 năm đóng BHXH buộc phải trở lên được lợi mức lương hưu hàng tháng thấp nhất bằng mức lương hạ tầng:


một,49 triệu đồng/tháng

Điều 71 Luật Bảo hiểm xã hội 2014


E

Chế độ tử tuất


một

Trợ cấp mai táng

Mức trợ cấp mai táng cho người đủ điều kiện hưởng bằng 10 lần mức lương hạ tầng:


một,49 triệu đồng x 10 = 14,9 triệu đồng

Điều 66 Luật Bảo hiểm xã hội 2014


hai

Trợ cấp tuất hàng tháng

Mỗi thân nhân được lợi 50% mức lương hạ tầng:


một,49 triệu đồng x 50% = 745.000 đồng/tháng


Trường hợp thân nhân ko mang người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp bằng 70% mức lương hạ tầng:


một,49 triệu đồng x 70% = một,043 triệu đồng/tháng

Điều 68 Luật Bảo hiểm xã hội 2014


3

Trợ cấp tuất một lần

Thân nhân đủ điều kiện hưởng trợ cấp tuất một lần nhận tiền trợ cấp được tính theo mức lương hạ tầng (một,49 triệu đồng)

Điều 70 Luật Bảo hiểm xã hội 2014


G

Khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế


một

trả tiền trực tiếp


Chi tiết…

– hạ tầng tuyến quận và tương đương, ko mang hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT:


+ Ngoại trú: Tối đa ko quá 0,15 lần mức lương hạ tầng


một,49 triệu đồng x 0,15 = 223.500 đồng


+ Nội trú: Tối đa ko quá 0,5 lần mức lương hạ tầng


một,49 triệu đồng x 0,5 = 745.000 đồng


– hạ tầng tuyến tỉnh và tương đương, ko mang hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT: Tối đa ko quá một,0 lần mức lương hạ tầng:


một,49 triệu đồng


– hạ tầng tuyến trung ương và tương đương, ko mang hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT: Tối đa ko quá hai,5 lần mức lương hạ tầng:


một,49 triệu đồng x hai,5 = 3,725 triệu đồng


– Tại nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban sơ ko đúng quy định (thẻ BHYT ko mang ảnh hoặc ko mang giấy tờ chứng minh nhân thân):


+ Ngoại trú: Tối đa ko quá 0,15 lần mức lương hạ tầng:


một,49 triệu đồng x 0,15 = 223.500 đồng


+ Nội trú: Tối đa ko quá 0,5 lần mức lương hạ tầng:


một,49 triệu đồng x 0,5 = 745.000 đồng

Điều 30 Nghị định 146/2018/NĐ-CP


H

Bảo hiểm thất nghiệp


một

Trợ cấp thất nghiệp


Xem thêm…

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng của người thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định tối đa ko quá 05 lần mức lương hạ tầng:


một,49 triệu đồng x 5 = 7,45 triệu đồng/tháng

Điều 8 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH


Bài viết: nhất tề tăng trợ cấp từ một/7/2019 cho người lao động nguồn: LuatVietNam.VN.

Từ khóa: nhất tề tăng trợ cấp từ một/7/2019 cho người lao động.

pi network

Để lại bình luận