Bảo Hiểm Thất Nghiệp

Danh sách văn bản pháp luật về bảo hiểm mới nhất

Bạn đang theo dõi bài viết Danh sách văn bản pháp luật về bảo hiểm mới nhất tại Vay Thần Tốc, thuộc thông tin về Bảo Hiểm Thất Nghiệp tại chuyên mục Bảo Hiểm Thất Nghiệp

Stt

Loại văn bản

Số hiệu

Tiêu đề

Ngày


hiệu lực


A

Bảo hiểm xã hội (BHXH)


một

Luật

58/2014/QH13

Luật Bảo hiểm xã hội

01/01/2016


hai

quyết nghị

93/2015/QH13

Về chính sách hưởng BHXH một lần với người lao động

01/01/2016


3

Nghị định

115/2015/NĐ-CP

Quy định chi tiết về BHXH đề xuất

01/01/2016


4

134/2015/NĐ-CP

Quy định chi tiết về BHXH tự nguyện

15/02/2016


5

33/2016/NĐ-CP

Về BHXH đề xuất đối với quân nhân, công an và người làm thuê việc cơ yếu hưởng lương như quân nhân

26/06/2016


6

88/2016/NĐ-CP

Về chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện

01/07/2016


7

166/2016/NĐ-CP

Về giao dịch điện tử trong ngành nghề BHXH, BHYT và BHTN

01/03/2017


8

44/2017/NĐ-CP

Về mức đóng BHXH đề xuất vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

01/06/2017


9

 

140/2018/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung những Nghị định liên quan điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

08/10/2018


10

143/2018/NĐ-CP

Về bảo hiểm đề xuất đối với lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam

01/12/2018


11

153/2018/NĐ-CP

Về điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ khởi đầu hưởng lương hưu từ năm 2018 – năm 2021 mang thời kì đóng BHXH từ đủ 20 năm – 29 năm 06 tháng

24/12/2018


12

44/2019/NĐ-CP

Về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng

01/07/2019


13

Thông tư

59/2015/TT-BLĐTBXH

Hướng dẫn thi hành về BHXH đề xuất

15/02/2016


14

01/2016/TT-BLĐTBXH

Hướng dẫn thi hành về BHXH tự nguyện

04/04/2016


15

15/2016/TT-BYT

Về bệnh nghề nghiệp thừa hưởng BHXH

01/07/2016


16

42/2016/TT-BLĐTBXH

Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH

11/02/2017


17

32/2017/TT-BLĐTBXH

Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH

15/02/2018


18

56/2017/TT-BYT

Quy định chi tiết Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn, vệ sinh lao động thuộc ngành nghề y tế

01/03/2018


19

35/2018/TT-BLĐTBXH

Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH

15/02/2019


20

Quyết định

868/QĐ-BHXH

Về tiếp công dân và khắc phục khiếu nại, tố cáo của BHXH Việt Nam

08/06/2016


21

595/QĐ-BHXH

trật tự thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT

01/05/2017


22

888/QĐ-BHXH

Sửa đổi trật tự ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH

01/07/2018


23

166/QĐ-BHXH

trật tự khắc phục hưởng những chế độ BHXH, chi trả những chế độ BHXH, BHTN

01/05/2019


24

Công văn

489/BHXH-BT

Hướng dẫn thu BHXH, BHYT, BHTN; khắc phục chế độ BHXH

17/02/2016


B

Bảo hiểm y tế (BHYT)


một

Luật

01/VBHN-VPQH

Luật Bảo hiểm y tế

01/01/2015


hai

Nghị định

70/2015/NĐ-CP

Quy định chi tiết Luật BHYT đối với quân đội, công an, người làm thuê việc cơ yếu

15/10/2015


3

146/2018/NĐ-CP

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Bảo hiểm y tế

01/12/2018


4

Thông tư

40/2015/TT-BYT

Về đăng ký khám, chữa bệnh BHYT ban sơ và chuyển tuyến khám, chữa bệnh BHYT

01/01/2016


5

18/2016/TT-BYT

Danh mục kỹ thuật, vật tư y tế phục hồi chức năng và việc chi trả giá bán phục hồi chức năng ban ngày thuộc phạm vi trả tiền của Quỹ BHYT

19/08/2016


6

46/2016/TT-BYT

Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày

01/03/2017


7

04/2017/TT-BYT

Danh mục và tỷ lệ, điều kiện trả tiền vật tư y tế thuộc phạm vi thừa hưởng của người tham gia BHYT

01/06/2017


8

39/2018/TT-BYT

Về giá nhà sản xuất khám, chữa bệnh BHYT giữa những bệnh nhân cùng hạng và hướng dẫn vận dụng giá, trả tiền giá bán khám, chữa bệnh trong một số trường hợp

15/01/2019


9

Thông tư liên tịch

05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT

Về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi

01/07/2015


10

09/2015/TTLT-BCA-BYT-BTC

Hướng dẫn thực hiện BHYT đối với người lao động, học trò, sinh viên và thân thân sĩ quan, hạ sĩ quan, đội viên trong công an

11/02/2016


11

Quyết định

1351/QĐ-BHXH

Về mã số ghi trên thẻ BHYT

01/01/2016


12

Công văn

5219/BHXH-CSYT

Hướng dẫn những văn bản liên quan tới khám, chữa bệnh BHYT

12/12/2018


13

4996/BHXH-CSYT

Hướng dẫn một số nội dung theo Luật BHYT sửa đổi, bổ sung

17/12/2014


C

Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)


một

Luật

38/2013/QH13

Luật Việc làm

01/01/2015


hai

Nghị định

28/2015/NĐ-CP

Về bảo hiểm thất nghiệp

01/05/2015


3

61/2015/NĐ-CP

Về chính sách tương trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm

01/09/2015


4

Thông tư

28/2015/TT-BLĐTBXH

Hướng dẫn Nghị định 28/2015

15/09/2015


D

Xử phạt vi phạm hành chính


một

Nghị định

95/2013/NĐ-CP

Xử phạt vi phạm hành chính trong ngành nghề bảo hiểm xã hội

10/10/2013


hai

88/2015/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 95/2013

25/11/2015


Bài viết: Danh sách văn bản pháp luật về bảo hiểm mới nhất nguồn: LuatVietNam.VN.

Từ khóa: Danh sách văn bản pháp luật về bảo hiểm mới nhất.

Để lại bình luận